06 123 45 67
 

Industrial Exhausts Systems and Stacks

Your silent partner in complete exhaust gas systems

..:: > News > Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

Wednesday, 22 May 2013 11:43 A3D
Print PDF

Rotterdams havengebied investeert 6,2 miljoen euro in schonere binnenvaart

Binnenvaartschippers die frequent in het Rotterdamse havengebied varen, kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen voor maatregelen die de NOx  uitstoot van hun schip verminderen. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam investeren stellen hiervoor 6,2 miljoen euro beschikbaar. De behaalde NOx reductie moet ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de regio verbetert.
 

Scheepvaart en de NOx en fijnstof uitstoot

Ongeveer een kwart(25%) van de NOx-concentratie en circa 13 procent van de fijnstofconcentratie in het Rotterdamse havengebied is afkomstig van  de daar  rond varende schepen.
 

SCR-katalysator, dual fuel en LNG bedrijf

Binnenvaartondernemers met frequent werk in en om  het Rotterdamse havengebied kunnen een beroep doen op de subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’. Maatregelen die substantieel de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, komen in aanmerking voor subsidie. Bij aanschaf van NOx reducerende techniek zoals een SCR katalysator of ombouw naar (deels)LNG brandstof bedrijf kunnen aanschaf, onderhouds- en verbruikskosten worden gesubsidieerd. Meer informatie over de regeling vind u op www.noxvrij.nl.
 

 

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit

De subsidieregeling is onderdeel van het regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit, een van de projecten uit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken provincie, stadsregio en gemeenten samen aan schonere lucht door schoner verkeer en een schonere industrie.

Meer informatie en de documentatie treft u via de volgende link: www.noxvrij.nl

 

Ontvang nu geld voor NOx reductie

Indien u interesse heeft om een SCR katalysator te plaatsen om een nog groenere binnenvaart in de Rotterdamse regio te bewerkstelligen? Neem contact op met Axces te Tholen. Wij bekijken graag met u en uw motorservice partner of inbouwwerf  naar de mogelijkheden. Ook ondersteunen we u in de aanvraag voor gebruikmaking van deze regeling. Axces heeft met de IDENOx RA demper-katalysator vele maatwerkoplossingen beschikbaar voor nagenoeg ieder type binnenvaart schip.
 

Flyer -  Subsidie NOx

Formulieren:

INFO

 

 
 
 
Last Updated on Friday, 24 May 2013 07:52
:: > News > Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)